Quiz


ชื่อของคุณในภาษาเกาหลีชื่ออะไร ? (ชาย)

คุณเคยไปเกาหลีมาแล้วกี่ครั้ง

ธงชาติเกาหลีรูปไหน ?

คำว่า "พี่ชาย" ในภาษาเกาหลีคือคำไหน


อาหารเกาหลีที่คุณชื่นชอบ

วงไอดอลเกาหลีที่คุณชื่นชอบ

ชื่อของคุณในภาษาเกาหลีชื่ออะไร ? (ชาย)
ซอง-ซุม-ฮี

คุณนี่สายซองซุมอย่างเดียวเลยนะ สมชื่อจริงๆ 55555555555+
วอน-นอน-คุก

ถถถถถถถถ เล่นซะตำรวจมารอหน้าบ้านเลย
ซอย-เตียง-ทรุด

คุณนี่มาสายโหดสายดาร์กมาก โหดมาแค่ไหนก็ต้องร้องขอชีวิตจากคุณ!!!!
ยอง-ยอง-ซอย

ค่อยๆบรรจงๆ สงๆ ย่องๆ 55555555
จน-จัง-กู

ถึงไม่มีรถหรูให้เธอนั่ง ไม่มีรถถังให้เธอขี่ อย่าเสียใจนะคนดี เดี๋ยวพี่ซื้อรสดีให้เธอกิน แฮ่!!!

แชร์ผลลัพธ์

 

สำหรับสมาชิก

ใส่ความเห็น